Vi jobbar för en
bättre miljö

Viatracking™ Miljö

Användande av Viatracking™ för styrning av retursystem skapar miljömässiga fördelar. Via Trackings innovativa supply-chain lösning effektiviserar varuflöden, skapar kostnadseffektivitet, reducerar kassationer och svinn, ger optimering av transporter samt minskar miljöbelastningen. Viatracking™ styr årligen närmare en miljard returenheter.