En säker process.

Låt oss komma med 
ett förslag

Kanske känner ni att ert företag borde ta kontroll över hanteringen av lastbärare.
Då gör vi så här:

forsta-mote

FÖRSTA MÖTE

Vi presenterar Viatracking™ för er
– hur det fungerar, vilka vinster andra kunder gjort och hur det skulle kunna fungera för er.

forstudie

Förstudie

Bestämmer ni er för att fortsätta gör vi en förstudie med en logistikanalys som visar befintliga och alternativa lösningar.

forslag

Förslag

Utifrån förstudien gör vi ett förslag som visar var den största potentialen finns för intäkter och besparingar.

genomforande

Genomförande

Vi är med och implementerar
Viatracking™ och ser till att allt fungerar hos alla användare.

utvardering

Utvärdering

Självklart gör vi en utvärdering efter en tid för att se att allt fungerar som det ska eller om vi ska ändra några parametrar för optimal effekt.

Lots_2

JU FÖRR DESTO
BÄTTRE!

Kontakta oss

”Flera användare berättar att deras relationer till leverantörer och kunder stärkts då alla vinner på bättre utnyttjande av lastbärarna.”